Система роботи з безпеки життєдіяльності з учнями та вихованцями

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 р. №563 (зі змінами), та Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2005 року, протокол №13/2-10 - керівник закладу організовує профілактичну роботу щодо попередження випадків побутового травматизму з дітьми.

З цією метою здійснюється організація роботи, аналіз, моніторинг виникнення нещасних випадків у побуті.

В закладах освіти повинна діяти ефективна система проведення профілактичної роботи з попередження випадків дитячого травматизму.

Профілактика дитячого травматизму розглядається як цілісна система роботи (бесіди з попередження дитячого травматизму, інструктажі з безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки життєдіяльності, виховні заходи тощо) спрямована не тільки на первинні причини дитячого травматизму, а й на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, спрямованих на збереження життя і здоров’я дітей, які повинні вміти прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них, формувати життєві навички, сприятливі для здоров’я, безпеки, розвитку та життєвого успіху.

Відповідальними за організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності серед вихованців, учнів є заступник керівника навчального закладу з виховної роботи або особа, на яку покладено обов’язки з вищезазначеного питання, чи сам керівник закладу.

Роботу з питань збереження життя та здоров’я учнів можна умовно розмежувати на чотири послідовні етапи.

І етап

До початку нового навчального року обов’язково видаються накази: «Про організацію роботи з питань збереження життя та здоров’я учнів», «Про організацію та проведення чергування в закладі», затверджуються «Комплексні заходи з безпеки життєдіяльності».

У плані роботи школи в розділах виховної роботи та роботи з безпеки життєдіяльності необхідно передбачити проведення бесід класними керівниками на виховних (класних) годинах або в окремо зазначений день (на розсуд адміністрації).

Крім загальних заходів по закладу, обов’язково розробляються заходи кожним класним керівником, вихователем, керівником гуртка, секції тощо. Тобто, всі педагогічні працівники, які відповідно до наказу по закладу проводять роботу з питань збереження життя та здоров’я дітей, повинні розробити відповідні заходи, які плануються в планах виховної роботи педагогічного працівника та затверджуються в установленому порядку (директором або заступником директора з виховної роботи).

На цьому етапі також розробляються всі інші нормативні документи внутрішньої чинності, які визначають зміст вимог з безпеки життєдіяльності: всі передбачені інструкції, плани роботи, положення, заходи тощо.


^ Орієнтовний зразок наказу

____________________________________________

(назва навчального закладу)

НАКАЗ

від « » 20 року №

Про організацію та проведення чергування в закладі

На виконання Закону України «Про освіту» та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 року №782 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» й з метою попередження травматизму серед учасників навчально-виховного процесу навчального закладу

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи :
 1. Скласти та затвердити в установленому порядку графік чергування педагогічних працівників під час перерв в приміщенні та на території закладу.
 2. Скласти та затвердити в установленому порядку графік чергування учнів 6-12 класів під час перерв в приміщенні закладу.
 3. Організувати чергування у навчальному закладі під час навчально-виховного процес} відповідно до затверджених графіків.

2. Зав. господарством:
 1. Скласти та затвердити в установленому порядку графік чергування технічних працівники під час навчального процесу в приміщенні закладу.

3. Керівникам структурних підрозділів :
 1. Ознайомити працівників з графіком чергування та обов’язками чергових.
 2. Один раз на три місяці проводити цільовий інструктаж з охорони праці перед початком чергування з реєстрацією в журналі встановленої форми (реєстрації інструктажів з охорони праці з працівниками).

4. Вихователям:
 1. Перед початком чергування проводити цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями, що чергують, з реєстрацією в журналі встановленої форми.
 2. Не допускати учнів, що не пройшли інструктаж, до участі в чергуванні.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з навчально-виховної роботи .

Директор

підпис П.І.П. директора

Примітка: наказ можна писати як один раз на навчальний рік, так і на семестр. Такий же наказ пишеться при роботі оздоровчого табору.

ІІ етап

На цьому етапі передбачається навчання, консультації тощо.

Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року №563, п.4.6.7.) до питань профілактики входять: дорожній рух, дії у надзвичайних ситуаціях, участь у масових заходах, перебування у громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі, усунення причин випадків травмування, поліпшення умов праці, побуту й відпочинку вихованців, учнів та охорона довкілля.

Розробляється програма навчання дітей з питань особистої безпеки, безпеки оточуючих, здоровому способу життя на основі формування та розвитку життєвих навичок безпечної поведінки по темах:
 1. ^ Безпека в побуті: можливі небезпечні ситуації в побуті, опіки, обмороження, отруєння грибами, небезпека при користуванні побутовими, столовими приладами, правила поводження з вогнем, незнайомими і вибухонебезпечними предметами, предметами побутової хімії, використання радіотелефонів.
 1. ^ Безпека на ігрових та спортивних майданчиках, безпечне користування обладнанням ігрових та спортивних майданчиків (гірки, драбини, стінки, колодки, гойдалки, каруселі та інше), безпека при рухливих іграх.
 2. ^ Безпека при перебуванні в школі, безконфліктність спілкування, попередження пустощів, дотримання розпорядку і правил поводження.
 3. Безпека при перебуванні біля водоймищ, безпечна організація та проведення ігор, купання під наглядом дорослих, стрибання у воду, небезпека сонячного опромінення, небезпека перебування на льоду.
 4. Дорожньо-транспортний травматизм, правила поводження на вулиці, безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних переїздів, уникнення загрозливих для життя і здоров’я ситуацій та інше.
 5. Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем в приміщенні...
 6. Електротравматизм та його попередження:безпека користування електроприладами та заборона використання, електромережа та розподіл електроенергії в приміщенні...
 7. Безпека в надзвичайних ситуаціях: під час грози, повені та інших стихійних лих.
 8. Безпека праці: правила поведінки під час ручної праці в групі, при користуванні небезпечними предметами, комп’ютерна небезпека...
 9. ^ Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека бруду та попередження пов’язаних з цим захворювань; ознаки здоров’я, способи його зміцнення, вплив природних умов на здоров’я, загартування організму, ранкова гімнастика.
 10. ^ Надання першої долікарської допомоги.

12. Життя людини - найдорожча цінність: попередження суїцидальної поведінки. Враховуючи тематику, програму та аналізуючи дитячий травматизм в закладі, в районі (місті), в області заступником керівника закладу з виховної роботи розробляється «Орієнтовна тематика проведення бесід» на весь навчальний рік (з урахуванням проведення «Тижнів безпеки життєдіяльності», сезонних умов (восени - отруєння грибами, взимку - поведінка на льоду, навесні - катання на велосипедах, мотоциклах, влітку - купання тощо), канікулярного часу, паління, наркоманії, туберкульозу, педикульозу та інше), збільшуючи кількість бесід на ту тему, в якій діти найменше обізнані. Тематика повинна включати стільки тем, скільки в навчальному році навчальних тижнів, та обов’язкові комплексні бесіди з попередження дитячого травматизму під час осінніх та весняних канікул. «Орієнтовна тематика проведення бесід» затверджується директором закладу.

Бесіди з учнями, вихованцями безпосередньо проводять закріплені наказом по закладу класні керівники, вихователі, керівники гуртків тощо.

Відповідно до орієнтовної тематики вони передбачають в планах виховної роботи проведення бесід відповідно до віку і потреб учнів, вихованців. Розробляють конспекти (тексти) бесід з попередження дитячого травматизму (розробку бесід можна визначати в плані роботи методичних формувань), погоджують із заступником, складають перелік всього комплекту на навчальний рік і формують в окрему папку.

Тематика бесід для кожного класу структурується за однаковими змістовними лініями, але в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюється відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів.

Тексти всіх бесід повинен погодити заступник з виховної роботи. В правому верхньому кутку зазначається «Погоджено», прізвище, ініціали та підпис посадової особи. Завіряти підпис печаткою школи не обов’язково.

Бесіда з попередження дитячого травматизму може мати таку структуру:
 • назва;
 • мета;
 • обладнання;
 • епіграф;
 • викладення навчального матеріалу (хід бесіди);
 • запитання для обговорення або закріплення;
 • підсумок.

Це орієнтовна структура проведення бесіди, яка рекомендується для використання.

За змістом бесіди з попередження дитячого травматизму повинні охоплювати одне якесь конкретне питання і за часом проведення бути не більше 10-15 хвилин.

Проведені бесіди фіксуються в журналі навчальних досягнень на окремо відведеній сторінці, яка має назву: «Бесіди з попередження дитячого травматизму» чи «Бесіди щодо збереження життя і здоров’я учнів».

Крім папок класних керівників з бесідами щодо попередження дитячого травматизму в закладі повинна бути підбірка до папок з матеріалами відповідної тематики. Папки з бесідами повинні знаходитись в одному із визначених місць, де є вільний доступ класним керівникам, вихователям: учительська, методичний кабінет, бібліотека, кабінет заступників з виховної, навчально-виховної роботи та ін.

Класні керівники консультуються заступником директора з навчальної, виховної роботи щодо порядку форм та методів проведення навчання учнів, про порядок реєстрації проведених бесід та інструктажів, про форми та порядок заповнення спеціальних або класних журналів.

Такі наради заступник директора планує і проводить перед початком та на початку нового навчального року.

Заступники директора з навчальної та виховної роботи забезпечують наявність у закладі необхідних інструкцій та бесід. З цією метою складається перелік необхідних інструкцій та бесід, відмічаються ті, які є, і визначається перелік тих, що недостає.

В тому разі, коли відбувається організований позакласний або позашкільний захід під безпосереднім керівництвом педагогічного працівника закладу, проводиться інструктаж.

Наприклад, турпохід, екскурсія, свято ялинки, дискотека, прибирання території двору, участь у проведенні ремонтних робіт тощо.

Наявність відповідних інструкцій, затверджених директором у відповідності до діючих вимог, обов’язкова.

ІІІ етап

На цьому етапі передбачається контроль роботи щодо попередження дитячого травматизму.

Директор контролює роботу заступників:
 • планування;
 • контроль проведення запланованих заходів;
 • заслуховує заступників на нарадах, педрадах з питань стану роботи в структурних підрозділах щодо збереження життя та здоров’я дітей.

За результатами контролю та аналізу вищезазначеного питання видається відповідний підсумковий наказ.

^ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ контролює виконання позапланованих заходів класними керівниками: робота з дітьми, робота з батьками. Заслуховує класних керівників на засіданнях методоб’єднань, готує матеріали на педраду. Своєчасно доповідає директору про виявлені недоліки в роботі класних керівників (вихователів, майстрів виробничого навчання).

^ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ контролює проведення та реєстрацію інструктажів з техніки безпеки вчителями хімії, фізики, фізкультури, трудового навчання, інформатики. Заслуховує на засіданні методоб’єднань звіти про стан безпечних та нешкідливих умов навчання учнів в кабінетах, майстернях. За наслідками контролю та аналізу готує проект наказу, розробляє відповідні заходи. У разі сумісництва заступника директора навчальної та виховної роботи всю вищезазначену роботу він проводить сам. У разі відсутності посади заступника, всю вищезазначену роботу проводить директор.

^ ВИХОВАТЕЛЬ - контролює виконання учнями вимог інструкцій з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Тримає в полі зору виконання учнями правил безпечної поведінки в побуті. На класних годинах аналізує та обговорює всі випадки дитячого травматизму в класі, школі, районі, області (на підставі інформації, що надходить з районного, міського відділу, управління освіти). Проводить організовану роботу з батьками щодо попередження побутового травматизму. Всю роботу проводить відповідно до затверджених в установленому порядку планів.

IV етап

Є логічним продовженням III етапу. На цьому етапі на підставі результатів вивчення, контролю стану роботи щодо збереження життя та здоров’я учнів проводиться аналіз і робиться висновок щодо ефективності цієї роботи. За результатами висновків видається наказ по школі, розробляються загальношкільні заходи, притягуються до дисциплінарної відповідальності посадові особи, що порушують вимоги чинної галузевої, відомчої, внутрішньошкільної нормативної документації щодо проведення роботи з питань збереження життя та здоров’я учнів.

Рекомендується двічі на рік заслуховувати це питання на нарадах, педрадах (січень, червень). В кінці навчального року питання «Стан роботи в закладі щодо попередження дитячого травматизму» обов’язково заслуховується на підсумковій педраді. На цій же педраді визначаються основні напрямки, форми, методи, конкретні заходи щодо роботи з цього питання, і все це відображається в планах, заходах на наступний навчальний рік. Відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку та ст.143 КЗпП України до працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки щодо роботи з профілактики дитячого травматизму, можуть застосовуватись будь-які заохочення.

Аналізуючи стан роботи з профілактики дитячого травматизму проводиться моніторинг випадків (відповідно до таблиць). Нещасні випадки також фіксуються в окремому журналі встановленого зразку.

Зразок таблиці 1
Зразок таблиці 2Кiлькiсть переглядiв: 9097

Коментарi

 • SoyposeToipsy

  2013-05-28 13:41:40

  Это поднимет крышку компьютера, обнажая свои внутренности, чит на деньги для игры flyff Подумайте о том, коктейль или продолжить вашу тему в пищу, служат только в качестве красного, черного и белого, имитирующие цвета начала в игральных карт, игры на деньги 0.01 http://www.askmforum.com/demo/forum/topic.php?id=341533 Это может указывать на неисправность оборудования или плохое соединение, интернет казино гарантией честности http://forum.theindiatech.in/topic/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.